BTJ  -  Bibliotekstjänst, Sweden

Swedish library association's official review
     In Swedish first, then in English below :

Recension

Lektör:Eva Bjärlund


Faktaböcker om Papua Nya Guinea når sällan Sverige. Beautiful Tufi täpper delvis till denna informationslucka. Tufi är en liten halvö på Papua Nya Guineas sydöstra kust. Jan Hasselberg (58 år, Sverigefödd men sedan många år boende i Bergen, där han är lärare i bl.a. geografi och historia) har besökt Tufi åtskilliga gånger sedan 2005, senast 2010-2011.

Vid en ytlig genomgång förleds man att tro att boken, med Hasselbergs suveräna fotomaterial (hänförande natur, leende människor) är en förtäckt turistguide. Sedan öppnar sig perspektivet. Hasselberg levandegör ett ursprungsfolk och dess kultur, legender, historia, vardagsliv som förändrades i grunden när Storbritannien koloniserade landet. Tufi drogs t.ex. in i andra världskriget, där männen tvångsrekryterades för att bära frontens sårade soldater eller gräva massgravar. Alla dessa fakta beskrivs i föredömligt korta, lättlästa kapitel. Hoten mot Tufis invånare är skogsskövling och jakt på naturresurser.

Detta är en informativ, vacker bok om ett ursprungsfolk som författaren vill att världen ska uppmärksamma.


In English (my own translation):

Non-fiction litterature about Papua New Guinea seldom reaches Sweden. Beautiful Tufi makes up for this information gap to some extent. Tufi is a small peninsula on the south-eastern coast of Papua New Guinea. Jan Hasselberg (58, Swedish born, but since many years residing in Bergen, Norway, where he teaches geography and history) has visited Tufi many times since 2005, his last visit in 2010-2011.

A quick view can make the reader think, from Hasselberg's superior photo material (enchanting landscapes, smiling people), that the book is tourist guide in disguise, but then the perspective opens up. Hasselberg makes the native Tufians and their culture come alive, with their legends, their history, and their everyday life, which has gone through important changes since the country was colonized. Tufi was, for instance, pulled into the fighting during World War II, when the men were ordered to the front lines to carry wounded soldiers and dig mass graves.

All these facts are given in exemplary short, easy-read chapters. The threats on Tufians life style today come from forest destruction and the exploitation of natural resources.

This is an informative, beautiful book about a native people who the author wants us to recognize.

Back to
MAIN PAGE


Back to
Reviews